Bærum kommunale pensjonskasse

Bærum kommune har fra 01.01.2015 opprettet egen pensjonskasse for kommunens ansatte. De fleste ansatte i Bærum kommune er innmeldt i BKP.  Tidligere hadde Bærum kommune pensjonsordning i Dnb, pensjonsrettighetene for de ansatte og tidligere ansatte i Bærum kommune er nå flyttet over til BKP.    

I henhold til lov- og tariffbestemmelser har sykepleiere, jordmødre, helsesøstre og psykiatere medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), mens pedagogisk personell er medlemmer i Statens pensjonskasse.