Ny pensjonsordning for offentlig sektor

– Vi har fått på plass en bærekraftig pensjonsløsning for offentlig sektor som vil stå seg over tid. Den nye ordningen er god for både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding fra Regjeringen. 

 

 Regjeringen og partene er enige: Ny pensjonsordning for offentlig sektor Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Regjeringen og partene er enige: Ny pensjonsordning for offentlig sektor
Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Den nye pensjonsløsningen skal innføres i 2020, og gjelder for dem som er født i 1963 eller senere.

Ifølge en pressemelding fra YS er dette den nye modellen i hovedtall: 

  • Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.
  • Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget i inntektsintervallet 0-12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i inntektsintervallet 7,1-12 G.
  • AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt i alderen 62-70 år som en livsvarig ytelse.
  • Betinget tjenestepensjon innføres som et tillegg til folketrygden for de som ikke kvalifiserer til AFP. Denne tjenes opp med 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i offentlig tjenestepensjon fram til og med det året en fyller 61 år.
  • Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og pensjonen skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.
  • Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening akkumuleres i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet.
  • Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderpensjon i folketrygden.

Du kan se hele den nye avtalen om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor her >>