Hvis du tidligere har arbeidet i Bærum kommune, Asker og Bærum Vannverk eller i Bærum kommunale eiendom, kan du ha rett til oppsatt pensjon.

Dersom arbeidsforholdet ditt har gitt deg rett til pensjon, har du mulighet til å søke om alderspensjon og uførepensjon. Ved dødsfall kan dine etterlatte ha rett til ektefellepensjon og barnepensjon i tillegg til eventuelle etterlatte rettigheter fra folketrygden. 
 

For å ha rett til en oppsatt alderspensjon:

  • Du må ha minst tre års samlet opptjening i BKP og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger til sammen
  • Du må søke om oppsatt alderspensjon i BKP når du fyller 67 år
  • Du må søke om oppsatt alderspensjon fra BKP ved oppnådd særaldersgrense, hvis du hadde en stilling med aldersgrense som var lavere enn 67 år
  • Du arbeider ikke i en stilling med rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning
     

For å ha rett til en oppsatt uførepensjon:

  • Du må ha minst tre års samlet opptjening i BKP og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger
  • Du må ha fått innvilget uføretrygd eller uførepensjon i folketrygden
  • Du har ikke rett til oppsatt uførepensjon mens du mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.


Oppsatt ektefellepensjon og barnepensjon  

Ektefelle og barn under 20 år kan ha rett til etterlattepensjon når et tidligere medlem i BKP faller fra. Fraskilt ektefelle kan også ha rett til etterlattepensjon. Hvis ektefellen gifter seg på nytt, faller rettigheten bort.
Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.

Hva gjør jeg?

Her du rett til oppsatt pensjon vil du bli kontaktet når du når aldersgrensen for den stillingen du hadde i Bærum kommune, senest ved fylte 67 år. Har du nådd din aldersgrense og ikke blitt kontaktet, ta kontakt med Bærum kommunale pensjonskasse:  

Telefon: 67 50 48 00
pensjonskassen@baerum.kommune.no

Kontaktskjema  →