Informasjon fra BKP

Informasjonsmøter om pensjon          
Som du sikkert har hørt, er det ny avtale om offentlig tjenestepensjon. Sammen med Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) inviterer vi til informasjonsmøte om pensjon, ny og gammel ordning. Følg med på ansattportalen og www.bkp.no.

Medlemsbevis/pensjonsoppgave
Det er sendt ut medlemsbevis til alle medlemmer i BKP. Det er fint å merke seg at metoden for gjennomsnittlig stillingsprosent er annerledes i år enn tidligere. Tidligere er det beregnet som om du fortsatte i samme stillingsprosent frem til 67 år. Dagens beregning er pr 31.3 18. Derfor kan tidligere medlemsbevis har høyere gjennomsnittlig stillingsprosent enn det siste.

For noen få har vi oppdaget at det er benyttet feil innmeldingsdato. Sjekk medlemsportalen på www.bkp.no om korrekt innmeldingsdato er registrert.

Etteroppgjør uførepensjon     
BKP har sendt ut etteroppgjør (2016) for de som mottar hel/delvis uførepensjon. Noen vil få en etterbetaling mens andre kan få krav om tilbakebetaling pga for høy inntekt. Spørsmål om dette rettes direkte til BKP på tlf 67 50 48 00/05 eller epost: pensjonskassen@baerum.kommune.no

Om pensjon i BKP

designed_by_expanded_gallery2.jpg

BKP er Bærum kommunes egen pensjonskasse for kommunens ansatte. De fleste ansatte i Bærum kommune er innmeldt i BKP.

Les mer  ›

gr-1.jpg

Medlemsportal


Nå kan du logge inn på vår medlemsportal og få tilgang til informasjon knyttet til ditt medlemskap i BKP

Her finner du informasjon om:

Medlemstid og stillingsprosent
Sist registrert lønn
Hvilke aldersgrense som følger stillingen du er ansatt i
Pålogging til NAVs sider for beregning av pensjon